جناب آقای دکتر هوشیار قهرمانلو
سرپرست موسسه

_____________________________________________________________________________________________________


مشاهده سوابق بر روی اینجا کلیک نمایید
تلفن تماس :92-32554090-044 داخلی 103
جهت هماهنگی زمان مراجعه حضوری تماس حاصل شود

کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد