سرپرست موسسه
آقای دکتر هوشیار قهرمانلو
-------------------- -------------------
سرپرست مؤسسه

_____________________________________________________________________________________________________

------------------

-----------------


جهت مشاهده سوابق بر روی اینجا کلیک نماییدتلفن تماس :92-32554090-44 داخلی 103 ساعت و روز مراجعه حضوری : تماس حاصل شود

کلیه حقوق سایت متعلق به مؤسسه آموزش عالی علم و فن می باشد